MR mei 2021

De MR heeft op maandag 17 mei 2021 digitaal vergaderd.

Aan de orde was het nieuwe huishoudelijke regelement en de organisatie van verkiezingen voor nieuwe MR-leden. De MR is geïnformeerd over de voortgang van de werkgroep andere schooltijden en raadpleging die gehouden zal worden onder de ouders

MR maart 2021

De MR komt op dit moment digitaal bij elkaar.

Via de medezeggenschapsraad zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid. Meepraten over verschillende onderwerpen is ook de rol van de medezeggenschapsraad. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen wordt, bijvoorbeeld het invoeren van andere schooltijden.

Daarmee is de medezeggenschapsraad een belangrijke manier om mee te praten over het beleid op school. Voor komend jaar komt er weer een plek vrij binnen de MR. Wilt u graag meedenken bij het schoolbeleid? Stuur dan een mail met daarin uw motivatie naar .

U kunt ook de ouders uit de MR benaderen voor meer informatie:

Mark den Heijer:

Eline Baggerman:

Femke Offermans:

MR oktober 2020

In de MR is gesproken over de start van het onderzoek naar nieuwe schooltijden.

Dit grondige onderzoek zal het gehele schooljaar duren, omdat het vele facetten en overwegingen met zich mee draagt. De aanleiding voor dit onderzoek ligt naast andere, in de reacties op de enquête afgelopen jaar schooljaar. Een andere aanleiding voor het onderzoek betreft de situatie rondom de TSO, met name op de Patrijzenstraat.

Het is erg druk en ook de kinderen komen er erg druk vandaan, wat ertoe leidt dat het eerste stukje van de les regelmatig nodig is om de kinderen tot rust te brengen, wat ten koste gaat van de waardevolle lestijd. Dit bracht ons bij de vraag die wij als ouders onszelf kunnen stellen: “Is mijn kind gebaat bij deze situatie van een drukke TSO of zijn er wellicht andere oplossingen die mijn kind ten goede komen?"

Denk daarbij bijvoorbeeld aan een roulatie van eten bij vriendjes, al is het maar eens per week.

De MR heeft ook gesproken over de veiligheidssituatie rondom school per locatie. Daarbij kwam naar voren dat het op de fiets naar school gaan of het brengen lopend of met de fiets voor meer rust en een veilige verkeerssituatie zorgt.

MR juni 2020

Op 29 juni heeft de MR weer op school vergaderd in plaats van online.

De MR heeft ingestemd met het zwemprotocol.

Cores Snoey heeft in deze vergadering afscheid genomen als ouderlid van de MR.
We danken hem voor zijn inzet, expertise op het financiële gebied en het leiden van de vergaderingen.

Voor de oudergeleding zijn we nu nog op zoek naar nieuwe leden, dus wilt u meedenken over school, de organisatie, hoe de dingen gaan en wat de vernieuwingen zijn, meld u aan!
We kunnen uw mening zeker gebruiken.

 

MR 24 april/mei

Vanuit de MR Via teams heeft de MR op 27 april en 18 mei online vergaderd.

Op 27 april heeft de MR ingestemd met het plan voor de opstart van de lessen na de meivakantie op 11 mei. 

Op 18 mei hebben we besproken hoe het gaat en geconstateerd dat zowel voor leraren, als kinderen, als ouders het in meerderheid naar tevredenheid gaat. De MR heeft veel waardering voor de inzet van leraren en directie in de periode van het thuisonderwijs en nu bij de opstart van het onderwijs op school.

Ondertussen ging het ook over de formatie voor 2020-2021 en de MR is positief akkoord met het voorstel zoals dat er ligt.


Oproep nieuw MR-lid

De MR heeft komend schooljaar een vacature voor ouderlid MR. De MR praat mee over allerlei onderwerpen die met onze school en het onderwijs te maken hebben. Wil je betrokken zijn bij hoe de dingen gaan in school en wil je daarover meedenken, dan is de MR echt wat voor jou! Samen verbeteren we de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden. We vergaderen ongeveer vijf á zes keer per schooljaar. De taken binnen de oudergeleding van de MR zijn goed verdeeld en helder omschreven, dus je kunt makkelijk instromen.

Heb je ideeën en wil je meedenken, stuur je reactie naar: .

MR januari 2020

In januari 2020 is er vergaderd door de MR. We hebben de argumenten en beweegredenen voor de staking van 30 en 31 januari besproken.

De MR is akkoord gegaan met een verhoging van de ouderbijdrage, ingaand komend schooljaar.

Er is gesproken over de nieuwe instroomgroep die start in februari 2020. De ervaringen met de Da Vincimethode, die vorig schooljaar gestart is, hebben we besproken vanuit het oogpunt van de leraren en ook de feedback die leerlingen zelf hebben gegeven. Komend schooljaar is er een vacature in de oudergeleding van de MR.

Cores Snoeij zal stoppen als lid van de MR. Mocht u interesse hebben om mee te denken in de MR, dan kunt u dat laten weten aan ons:

MR november 2019

In de vergadering van november is de inhoud van de schoolgids doorgenomen en besproken. De MR is akkoord gegaan met de begroting van de ouderbijdrage. In de volgende vergadering komt dit onderwerp weer
op de agenda om te bespreken of een verhoging van de ouderbijdrage wenselijk is.

We hebben ook gesproken over de klachten rondom honden op het schoolplein en in school en roken op het schoolplein. Het moet duidelijker worden dat het schoolplein, waar kinderen spelen een rookvrij gebied is en dat 
honden zowel op het schoolplein als in school niet zijn toegestaan. Het parkeerprobleem rond school en in de wijk heeft ook de aandacht en dit wordt vanuit de directie met de gemeente en de bewoners van de wijk gemonitord.

De volgende vergadering staat gepland op 13 januari 2020.

MR 24 juni 2019

De MR is op 24 juni bij elkaar geweest en heeft ingestemd met het zwemprotocol. Ook hebben we afscheid genomen van Corien Rhode. Na de zomervakantie hebben we op de vergadering van 9 september het schoolplan
2019-2023 besproken. Namens het personeel treden Dick de Klerk en Connie de Hoop toe tot de MR. De vacature in de oudergeleding van de MR is inmiddels ingevuld door Mark den Heyer. Dat betekent dat de MR compleet
is en er een evenwichtige verdeling is over beide locaties van de school.

Op de vergadering hebben we gesproken over twee aandachtspunten in de ontwikkeling van de kwaliteit van het onderwijs, waar we ons op willen richten naast de onderwerpen waarin de MR adviseert en instemt. Deze punten zijn: 

digitalisering en toekomstgerichtheid van het onderwijs.

In januari 2020 is de cursus voor nieuwe mr-leden. 
De MR vergadert weer op maandag 11 november 2019 (19.30 uur Patrijzenstraat) en maandag 13 januari 2020 (19.30 uur Tuinstraat).

MR mei 2019

  • Maandag 13 mei j.l. heeft de MR een vergadering gehouden. Op de site is een foto geplaatst waar je onze MR in actie ziet.
  • We hebben een nieuw roulatiesysteem opgezet voor het MR-tijdschrift waar de school op geabonneerd is;
  • We zijn op de hoogte gebracht van het aantal groepen en de groepssamenstellingen voor volgend jaar per locatie.
  • Voor het nieuwe schooljaar zijn we vanaf september op zoek naar een ouder lid. Als deze afkomstig zou zijn van de locatie Tuinstraat is het helemaal fijn, want de zittende ouders hebben allemaal kinderen op de locatie Patrijzenstraat.

Je kunt je reactie of vragen mailen naar:

Meer artikelen...

  • 1
  • 2

Laatste nieuws

Contact

Hoofdlocatie:
Patrijzenstraat 53
2922 GN Krimpen aan den IJssel
tel.: 0180 599870

Locatie Tuinstraat:
Tuinstraat 25
2921 XH Krimpen aan den IJssel
tel.: 0180 518876

Email:

Agenda

wo, 04 oktober - Studiedag leerlingen zijn vrij
di, 10 oktober - Kamp groep 8 (Ellemeet)
ma, 16 oktober - Herfstvakantie
ma, 30 oktober - Informatiemarkt VO groep 8

thumb debibliotheekopschool 0    TalenT Keurmerk Eurly English

Vind ons op Facebook