MR november 2019

In de vergadering van november is de inhoud van de schoolgids doorgenomen en besproken. De MR is akkoord gegaan met de begroting van de ouderbijdrage. In de volgende vergadering komt dit onderwerp weer
op de agenda om te bespreken of een verhoging van de ouderbijdrage wenselijk is.

We hebben ook gesproken over de klachten rondom honden op het schoolplein en in school en roken op het schoolplein. Het moet duidelijker worden dat het schoolplein, waar kinderen spelen een rookvrij gebied is en dat 
honden zowel op het schoolplein als in school niet zijn toegestaan. Het parkeerprobleem rond school en in de wijk heeft ook de aandacht en dit wordt vanuit de directie met de gemeente en de bewoners van de wijk gemonitord.

De volgende vergadering staat gepland op 13 januari 2020.

MR 24 juni 2019

De MR is op 24 juni bij elkaar geweest en heeft ingestemd met het zwemprotocol. Ook hebben we afscheid genomen van Corien Rhode. Na de zomervakantie hebben we op de vergadering van 9 september het schoolplan
2019-2023 besproken. Namens het personeel treden Dick de Klerk en Connie de Hoop toe tot de MR. De vacature in de oudergeleding van de MR is inmiddels ingevuld door Mark den Heyer. Dat betekent dat de MR compleet
is en er een evenwichtige verdeling is over beide locaties van de school.

Op de vergadering hebben we gesproken over twee aandachtspunten in de ontwikkeling van de kwaliteit van het onderwijs, waar we ons op willen richten naast de onderwerpen waarin de MR adviseert en instemt. Deze punten zijn: 

digitalisering en toekomstgerichtheid van het onderwijs.

In januari 2020 is de cursus voor nieuwe mr-leden. 
De MR vergadert weer op maandag 11 november 2019 (19.30 uur Patrijzenstraat) en maandag 13 januari 2020 (19.30 uur Tuinstraat).

MR mei 2019

  • Maandag 13 mei j.l. heeft de MR een vergadering gehouden. Op de site is een foto geplaatst waar je onze MR in actie ziet.
  • We hebben een nieuw roulatiesysteem opgezet voor het MR-tijdschrift waar de school op geabonneerd is;
  • We zijn op de hoogte gebracht van het aantal groepen en de groepssamenstellingen voor volgend jaar per locatie.
  • Voor het nieuwe schooljaar zijn we vanaf september op zoek naar een ouder lid. Als deze afkomstig zou zijn van de locatie Tuinstraat is het helemaal fijn, want de zittende ouders hebben allemaal kinderen op de locatie Patrijzenstraat.

Je kunt je reactie of vragen mailen naar:

MR maart 2019

Maandag 11 maart j.l. heeft de MR vergaderd aan de Patrijzenstraat.

Besproken punten:

- Er zijn een paar bijeenkomsten vanuit de stichting geweest waar leden MR aan hebben deelgenomen.

- Een MR-lid heeft deelgenomen aan een training voor leden MR.

- Leerkracht Colinde de Groot neemt afscheid van de MR vanwege haar nieuwe baan.

We wensen je veel succes en plezier op je nieuwe school, Colinde!

Laatste nieuws

  • 1

Contact

Hoofdlocatie:
Patrijzenstraat 53
2922 GN Krimpen aan den IJssel
tel.: 0180 599870

Locatie Tuinstraat:
Tuinstraat 25
2921 XH Krimpen aan den IJssel
tel.: 0180 518876

Email:

thumb debibliotheekopschool 0    TalenT Keurmerk Eurly English

Vind ons op Facebook