Ouders - Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een belangrijke commissie. Hierin zitten vijf ouders (de oudergeleding) en vijf personeelsleden van de school (de personeelsgeleding). De oudergeleding behartigt de belangen van ouders en kinderen en de personeelsgeleding die van het onderwijzend en ander personeel (en uiteraard die van de leerlingen). In alle zaken die de school aangaan, kan de raad gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen aan het schoolbestuur (de directie). In het medezeggenschapsreglement is vastgelegd voor welke zaken de raad adviesrecht heeft en voor welke zaken instemming van de raad, dan wel van de ouder- of personeelsgeleding nodig heeft, voordat het een voorgenomen besluit kan uitvoeren.


Jaarlijks treden één of twee ouders en één of twee personeelsleden volgens rooster af. In de ontstane vacatures wordt voorzien door verkiezing van ouders door de ouders en van een personeelslid door het personeel. Men kan maximaal 2 aaneengesloten perioden van 3 jaar deel uitmaken van de raad. Het Medezeggenschapsreglement is op school ter inzage.


De vergaderingen van de Medezeggenschapsraad zijn openbaar. Ze worden aangekondigd op de infoborden in de school, in de Nieuwsbrief en op de site. De MR houdt de ouders via verslaglegging in de Nieuwsbrief op de hoogte.

Laatste nieuws

 • 6N - voor Kika

  Naar aanleiding van de DVS lessen was groep 6N met een actie gestart om geld op te halen voor een goed doel. Als goede doel werd 'Kika' gekozen.  1 Juli werd er een cheque overhandigd met het prachtige bedrage van €591,25. Lees meer...
 • Meesterdag groep 6-7W

  De meesterdag van groep 6-7W had 4 verschillende onderdelen:- speurtocht- springen op het springkussen- reptielenshow van Exotus Serpenti- Musical van groep 8P|Natuurlijk zorgden de meesters ook nog voor een lekkere traktatie.Wat vonden de kinderen van deze dag?  Lees meer...
 • Kamp groep 8

  Klik op 'lees meer' om ook de foto's te bekijken.
  Lees meer...
 • 1

Contact

Hoofdlocatie:
Patrijzenstraat 53
2922 GN Krimpen aan den IJssel
tel.: 0180 599870

Locatie Tuinstraat:
Tuinstraat 25
2921 XH Krimpen aan den IJssel
tel.: 0180 518876

Email:

thumb debibliotheekopschool 0    TalenT Keurmerk Eurly English

Vind ons op Facebook