Ouders

Ouders hebben een bijzondere en belangrijke plek in de school. De school vindt goed contact met de ouders onontbeerlijk! Aan ouders, die een school voor hun kind zoeken, wordt een informatiepakket met daarin de schoolgids toegestuurd.

Het contact school - thuis

De volgende formele contacten vinden elk jaar plaats:
- een informatieavond in de groep van uw kind;
- verschillende spreekavonden n.a.v. het rapport van uw kind namelijk:

  • een gesprek gehouden met de ouders van alle leerlingen gericht op de
    onderwijsbehoefte van de leerling (oktober)
  • N.a.v. rapport 1 een gesprek van 10 minuten (januari/februari)
  • N.a.v. rapport 2 een inloopspreekuur (juni)
  • een gesprek over het advies voortgezet onderwijs in groep 8 (februari)

Daarnaast vinden er waar nodig incidentele gesprekken plaats. Vaak naar aanleiding van leerprestaties en/of zorgen om het gedrag. In diverse commissies - zoals de feestcommissie, de commissie christelijke vieringen en de commissie cultuur - werkt de school graag samen met de ouders om alles goed te kunnen regelen.

ouderavond

Gedurende het schooljaar vinden er ook allerhande andere activiteiten plaats. De klassenouders vervullen, waar het één groep betreft, naast de leerkracht een belangrijke rol.
Ouders worden ook vaak bij activiteiten van de groep van hun kind betrokken. Schriftelijke contacten verlopen via de “Nieuwsbrief” die elke 2 weken uitkomt. Deze wordt
verzonden via e-mail en is tevens terug te vinden op de website www.kompaskrimpen.nl.

Brieven met informatie voor één of enkele groepen verschijnen incidenteel.

Gedurende het schooljaar leveren de groepen een bijdrage aan de website. Tevens is er een fotoboek gekoppeld aan de website waarop u wellicht uw eigen kind terug kunt zien.

Informatievoorziening gescheiden ouders

Voor wat betreft de informatievoorziening aan gescheiden ouders hebben we de volgende afspraken gemaakt:

- Beide ouders hebben evenveel recht op informatie door de school;
- Als één van de (gescheiden) ouders bezwaar heeft tegen het verstrekken van informatie
aan de andere ouder, is dat voor de school geen reden om de gevraagde informatie niet
te verschaffen;
- Als school gaan we er van uit, dat de ouders in onderling overleg regelen wie er op de
rapportspreekavonden/overlegmomenten van hun kind aanwezig zullen zijn;
- Als dat niet mogelijk is, worden er in principe geen 2 gesprekken voor 1 leerling
gevoerd, uitzonderingen daargelaten;

Als ouders hier vragen over hebben, dan kunnen zij altijd terecht bij de directie.

Laatste nieuws

Contact

Hoofdlocatie:
Patrijzenstraat 53
2922 GN Krimpen aan den IJssel
tel.: 0180 599870

Locatie Tuinstraat:
Tuinstraat 25
2921 XH Krimpen aan den IJssel
tel.: 0180 518876

Email:

Agenda

wo, 04 oktober - Studiedag leerlingen zijn vrij
di, 10 oktober - Kamp groep 8 (Ellemeet)
ma, 16 oktober - Herfstvakantie
ma, 30 oktober - Informatiemarkt VO groep 8

thumb debibliotheekopschool 0    TalenT Keurmerk Eurly English

Vind ons op Facebook