Welkom bij de MR / GMR

mr 2019 01De medezeggenschapsraad (MR) op school is heel belangrijk. Dit wettelijk verplichte orgaan denkt mee, stemt of adviseert in alles wat met school te maken heeft. De wettelijke regels voor medezeggenschap zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Medezeggenschap is belangrijk, omdat het meer draagvlak voor beleid creëert. Daarnaast zorgt medezeggenschap ervoor, dat specifieke belangen van groepen mensen in de school expliciet aan de orde kunnen komen. Als de medezeggenschap goed geregeld is, dan heeft de hele school hier profijt van, want de MR praat met de directie over alle zaken, die in het dagelijks werk een rol spelen.

In onze MR zitten vier ouders (de oudergeleding) en vier personeelsleden van de school (de personeelsgeleding). De oudergeleding behartigt de belangen van ouders en kinderen en de personeelsgeleding die van het onderwijzend en niet-onderwijzend personeel en die van de leerlingen. De taken en bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in het Medezeggenschapsreglement. Daarin staat o.a. bij welke zaken je als ouder (en leerkracht) mee mág denken (het zg. “adviesrecht”) en waar je móet meebeslissen over het reilen en zeilen van de school (het z.g. “instemmingsrecht”). Het Medezeggenschapsreglement is op school ter inzage.

Jaarlijks treden één of twee ouders en één of twee personeelsleden volgens een rooster af. Men kan maximaal 2 aaneengesloten perioden van 3 jaar deel uitmaken van de raad.


In de ontstane vacatures wordt voorzien door verkiezingen. De oudergeleding regelt de verkiezing van de ouders en de personeelsgeleding doet dit voor het personeel.

mr 2019 01

De vergaderingen van de Medezeggenschapsraad zijn openbaar. Ze worden aangekondigd in de Nieuwsbrief en op de website. De MR houdt de ouders via de website en de nieuwsbrief op de hoogte.

Ouder geleding Personeels geleding MR
Cores Snoeij
(voorzitter)
Janine van Ewijk

Femke Offermans Dominggus Supusepa
Mark den Heijer Dick de Klerk
Eline Baggerman Connie de Hoop
  Nicolien de Vries

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Naast de MR (vanuit school) is er de GMR (de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad vanuit de stichting). Deze overkoepelende raad bestaat uit ouders en personeelsleden uit de Stichting PCPO Capelle - Krimpen.

 

Laatste nieuws

 • Welkom in groep 4-5X

  Welkom in groep 4-5X bij juf Janine en bij juf Arina.                                Lees meer...
 • Welkom in groep 2-3S

  Welkom in groep 2-3S bij juf Wilma.  Welkom in onze 2-3 combinatie groep. Spelen en leren en lerend spelen door elkaar en met elkaar.                                 Lees meer...
 • Welkom in groep 7-8Q

  Welkom in groep 7-8Q bij meester Dominggus en juf Connie.               Lees meer...
 • Welkom in groep 7O

  Welkom in groep 7O bij juf Lisa. Tijdens de rekenles gingen we aan de slag met:de oppervlakte en de omtrek                                          Lees meer...
 • Welkom in groep 6N

  Welkom in groep 6N bij juf Clary en juf Connie.              Lees meer...
 • Welkom in groep 5M

  Welkom in groep 5M bij meester Ronald en juf Marijn.                    Lees meer...
 • Welkom in groep 3I

  Welkom in groep 3I We vinden het leuk om u via de foto’s een kijkje te geven in ons lokaal. Maar in het echt is het veel gezelliger, dan is het lokaal gevuld met 22 vrolijke kinderen en hun juf! Lees meer...
 • Welkom in groep 1B

  Welkom in groep 1B bij  juf Hannah   Hallo! Wat leuk dat u een kijkje neemt bij de foto’s van groep 0/1B. Wij zijn een gezellige kleine instroomgroep, van op dit moment 15 kinderen. We hebben in deze eerste schoolweken al ontzettend Lees meer...
 • 1

Contact

Hoofdlocatie:
Patrijzenstraat 53
2922 GN Krimpen aan den IJssel
tel.: 0180 599870

Locatie Tuinstraat:
Tuinstraat 25
2921 XH Krimpen aan den IJssel
tel.: 0180 518876

Email:

thumb debibliotheekopschool 0    TalenT Keurmerk Eurly English

Vind ons op Facebook